• Sweet Trio Violin-Keyboard-Double Bass
  • Smart Trio Saxophone-Keyboard-Double Bass
  • Trio Plus Guitar-E.Piano-Drumset
  • Modern Plus E.Piano-Drumset-Saxophone-Singer
  • Full Band Drumset-E.Piano-Double Bass-Violin-Singer
  • Event Band
ถ้าหากคุณกำลังมองหาวงดนตรีที่จะมาใช้ในงานต่างๆ ทั้งงานแต่งงานและงานเลี้ยงและหลายคนกำลังอาจจะคิดอยู่ว่า “เราจะเลือกวงดนตรีแบบไหนดี” “เราควรเลือกเครื่องดนตรีอะไรบ้างถึงจะเข้ากัน” ด้วยเหตุนี้ล่ะครับ ผมเลยจัดมาให้ถึง 6 รูปแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้และให้เหมาะสมกับงานของคุณ..